Pla Nacional del llibre i la Lectura de Catalunya

Research pel Pla Nacional del llibre i la lectura de Catalunya

_empresa

El Govern de la Generalitat de Catalunya va encarregar als departaments de Cultura i Educació el disseny del Pla nacional del llibre i la lectura. Aquest projecte ambiciós té com a objectiu incrementar els índexs de lectura i l’hàbit lector de la població, especialment en llengua catalana. Per generar propostes, es va comptar amb representants de les associacions professionals i un ampli grup d’experts que van participar en unes sessions de treball i ideació.

_repte

Realitzar un treball d’investigació (research) per tal de dotar als 10 grups de treball d’informació de tendències i casos d’èxit globalment per al foment i la promoció de la lectura. Aquestes tendències, projectes, iniciatives, accions, etc. van contemplar tant la iniciativa privada com la pública i van posar focus en aquelles més disruptives i digitals.

_resultat

  • 10 informes de tendències al voltant dels següents àmbits temàtics: Dades del sector, Creadors, Diversitat i accés a la lectura, Reconeixement, Revaloració i prestigi (dels creadors, de la literatura, dels llibres, de la lectura), Mediació lectora, Indústria, Promoció del llibre i la lectura, Visibilitat del llibre i de la lectura als mitjans de comunicació i les xarxes, Lectors i l’accés inicial a la lectura i Espais de lectura.
  • Més de 300 exemples inspiradors i de referència a escala global per ajudar a construir les propostes del Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya.

_informes

Pots veure els resultats de les nostres investigacions en els següents informes:

“Els informes de matteria_ ens han ajudat a sortir dels entorns coneguts, mirar més enllà i descobrir tendències i bones pràctiques.”

Montse Ayats Coromina, Responsable del Pla Nacional del Llibre i la Lectura