innovación y diseño

Consultoria d’Innovació i Disseny Estratègic

En un entorn empresarial cada vegada més competitiu, la innovació esdevé un factor clau per l’èxit. Les empreses que no són capaces d’innovar corren el risc de perdre clients, oportunitats de negoci i competitivitat.

La innovació pot adoptar moltes formes, des del desenvolupament de nous productes o serveis fins a la millora dels processos existents. Les empreses que innoven són capaces d’oferir als seus clients productes i serveis més competitius, millorar la seva eficiència i crear noves oportunitats de negoci.

Disseny estratègic

El disseny estratègic és un procés que ajuda les empreses a definir la seva estratègia d’innovació. En aquest procés, s’analitza l’entorn empresarial, s’identifiquen les oportunitats d’innovació i es desenvolupen els plans per aprofitar aquestes oportunitats. És una eina essencial per a les empreses que volen innovar de manera efectiva. Ens ajuda a:

  • Identificar les oportunitats d’innovació
  • Desenvolupar una estratègia d’innovació
  • Implementar l’estratègia d’innovació

Disseny de Nous Productes, Serveis i Models de Negoci

El disseny de productes, serveis i nous models de negoci és un procés que ajuda les empreses a crear noves propostes de valor que satisfacin les necessitats dels clients i que a més a més siguin rendibles. En aquest procés, es recopila informació sobre les necessitats dels clients, es desenvolupa un concepte de producte o servei, es realitza un prototip i es defineix un model de negoci associat.

  • Comprendre les necessitats dels clients
  • Idear conceptes de producte o servei
  • Construir prototips
  • Obtenir la retroalimentació dels clients
  • Definir el model de negoci associat

Investigació d’usuarios i tendèncias

La investigació d’usuaris i tendències és un procés que ajuda les empreses a comprendre millor als seus clients i les tendències del mercat. En aquest procés, es recopila, utilitzant diferents tècniques i metodologies, informació sobre les necessitats i desitjos dels clients, així com sobre les tendències tecnològiques, socials i econòmiques.