,

La força de treball com a ecosistema que l’empresa ha de gestionar

El concepte de força de treball s’està veient modificat de manera substancial en els darrers anys. Les empreses per ser més competitives, més flexibles i lliurar un millor producte/servei han entès que han de comptar amb un ecosistema de treballadors/col·laboradors/partners i no només amb empleats en plantilla.

Aquest estudi del MIT Sloan Management Review aprofundeix en una tendència que ha crescut en els darrers anys i s’ha vist accelerada per la pandèmia del COVID 19; la concepció de la força de treball com un ecosistema que l’empresa ha d’orquestrar.

Les empreses, cada cop més, tendeixen a gestionar una força de treball més heterogènia i que va més enllà de les mateixes fronteres de l’organització. Segons aquest estudi, entre un 30% i un 50% dels treballadors d’una organització no són plantilla pròpia, és a dir, són treballadors independents o terceres empreses que cobreixen part de les capacitats i serveis que aquesta ofereix.

Es tracta d’una nova concepció, més expansiva, de la força de treball orientada a aportar més valor al client (és difícil ser el millor a tots els serveis que ofereixes) i que s’adapta més a l’actual context en què ens trobem (més llibertat i autonomia dels professionals / món de canvis permanents / / alt grau despecialització / alt nivell de competitivitat).

Aquest canvi, i les organitzacions que aposten per aquest model (a matteria_ ho estem intentant), han d’assumir nous reptes de gestió, de model operatiu, de construcció de la cultura corporativa i d’experiència del treballador/col·laborador, entre d’altres. Es tracta d’una nova forma d’entendre la força de treball d’una organització i per tant és un territori més incert, però és la millor fórmula per afrontar l’escenari competitiu actual i per aconseguir els objectius estratègics de l’empresa d’una forma més eficient.

En aquest sentit cada vegada són més les organitzacions i empreses (entre elles matteria_) que compten amb treballadors/col·laboradors que no estan en plantilla, però que alhora són part essencial del lliurament de valor al client. Aquest fet implica definir i repensar com s’aborda l’experiència, l’engagement i la gestió per a aquests perfils i situacions.

El CHIET FREELANCE OFFICER ha de ser un rol a contemplar als nous models organitzatius del SXXI

Precisament d’això parla en Genís Roca en aquest recent artícle a VIA Empresa en què planteja molts interrogants a resoldre Com generem vinculació i fidelitat amb aquests freelance? Com els ajudem en el pla de carrera? Com construïm cultura corporativa? I per sobre de tot, com aconseguim tot això anterior amb un vincle laboral molt menys estret i vinculant que el contracte laboral?

 

Borja Rius

Soci – Fundador

 

#covid19 #gestión #management #workforcemanagement #workforce #ecosystem #freelance #chiefpeopleofficer #employerengagement #employeeengagement #employeeexperience

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply