Observatori del Tercer Sector

Reformulació estratègica, nou posicionament i posada en marxa

_empresa

L’Observatori del Tercer Sector és una fundació relacionada amb el tercer sector, sense ànim de lucre, amb 20 anys de trajectòria, que va néixer per ajudar el sector en la seva definició i que en els darrers anys ha enfocat la seva proposta de valor als serveis d’investigació.

_repte

Reinventar l’Observatori del Tercer Sector (ara anomenat “Observatori per a la Transformació Social”) per convertir-lo de nou en referent imparcial i aportador de visió per al sector i ampliar els àmbits que fins ara havia analitzat, incloent-hi tots els espais del tercer sector (ambiental, justícia social, educatiu, cultural, esportiu, etc.) i l’economia social i solidària.

_resultat

  • Definició i desenvolupament de la nova visió, missió i proposta de valor.
  • Diseny i desenvolupament del nou naming, branding i identitat visual.
  • Definició del pla d’acció i el business case d’implementació.
  • Definició i desenvolupament de la nova pàgina web.
  • Acompanyament en la implementació.

“Vam començar treballant amb matteria_ per a la reinvenció de la fundació i gràcies als seus coneixements i visió, ens han ajudat a definir un nou rumb per a l’organització, del que estem molt contents. Aquest any hem començat la implementació del pla d’acció i no hem dubtat a continuar confiant-hi, sobretot per la seva proactivitat.”

Domènec Domènech, Secretari del Patronat