Comunicación digital

Estratègies de Marketing i Comunicació Digital

Actualment, el màrqueting i la comunicació digital són fonamentals per l’èxit de les empreses. La presència global d’Internet i l’adopció de noves tecnologies per part dels consumidors han transformat la manera en què les empreses es relacionen amb els seus clients.

Les empreses que no estan presents en l’entorn digital corren el risc de perdre clients, oportunitats de negoci i competitivitat. Per això, és important que adoptin una estratègia de màrqueting i comunicació digital que els permeti arribar als seus clients potencials, generar leads i tancar vendes.

Pla de marketing i comunicació

Des de matteria_ ajudem a les empreses a desenvolupar un pla de màrqueting i comunicació efectiu. Analitzem les seves necessitats i objectius, i desenvolupem un pla personalitzat que pot incloure les següents accions:

 • Anàlisi de la situació actual
 • Definició d’objectius
 • Desenvolupament d’estratègies
 • Execució d’accions
 • Mesura de resultats

Estratègies de marca

Desenvolupem estratègies de marca per ajudar als nostres clients a posicionarse en el mercat i crear una imatge de marca atractiva i convenient per als seus interessos de negoci. Els projectes culminen en la definició d’una plataforma de marca que també inclou:

 • Propòsit: El propòsit de la marca és la raó de ser de l’empresa. És el que la diferencia dels seus competidors i el que li dóna sentit.
 • Posicionament: El posicionament de la marca és la imatge que vol projectar davant del seu públic objectiu. És el que vol que la gent pensi d’ella.
 • Públic objectiu: El públic objectiu de la marca és el grup de persones al qual es dirigeix. És important conèixer les seves necessitats i desitjos per poder comunicar la marca de manera efectiva.
 • Valors: Els valors de la marca són els principis que la guien. Són el que la fan única i distintiva.
 • Personalitat: La personalitat de la marca és la manera en què es presenta davant del seu públic objectiu. És el que la fa humana i atractiva.
 • Promesa: La promesa de la marca és el que ofereix al seu públic objectiu. És el que fa que la gent triï la seva marca.

Social listening

Una altra de les estratègies que realitzem és el social listening, ajuda a les empreses a comprendre als seus clients així com la repercussió i reputació de la seva marca i prendre així decisions estratègiques informades. Aquesta escolta es realitza a través de diferents canals, com les xarxes socials, els comentaris dels clients i els estudis de mercat.

El procés que seguim amb l’estratègia de social listening es basa en els següents passos:

 • Monitorització de les xarxes socials: Monitoritzem les xarxes socials per identificar mencions a la marca, comentaris dels clients i tendències del sector.
 • Anàlisi de la informació: Analitzem la informació recopilada per identificar oportunitats i amenaces per a la marca.
 • Presentació dels resultats: Presentem els resultats de l’escolta activa a l’empresa perquè pugui prendre decisions estratègiques informades.