Partit polític

_empresa

Des del seu començament, aquest partit polític ha estat essencial en la formació del paisatge social i cultural de Catalunya. Amb una estratègia que uneix la defensa de la cultura catalana amb un enfoc progressista de cara al futur, ha aconseguit adaptar-se a les diverses èpoques, preservant sempre la fidelitat als seus valors fonamentals.

_repte

El repte d’aquest projecte és augmentar el seu nombre d’afiliats i millorar la satisfacció dels actuals redefinint la seva estratègia d’afiliació. Assegurant que es manté rellevant, atractiu i en sintonia amb les necessitats i aspiracions de la societat actual.

_resultat

  • Benchmark identificant bones pràctiques d’altres entitats.
  • Definició del buyer persona tipus.
  • Creació i definició de projectes en les diferents fases del journey de l’estratègia d’afiliació.
  • Coordinació i seguiment inhouse del dia a dia del projecte.
  • Gestió de l’experiència de client.
  • Execució del projecte amb resultats notables.
Imatge