Madcoms

Pla estratègic de comunicació i execució

_empresa

Madcoms realitza serveis a empreses de tots els sectors, ajudant-les a assegurar les seves infraestructures de comunicacions amb la tecnologia més adequada i serveis avançats en disseny, implementació i suport, amb un equip d’enginyers altament qualificats i sobre la base de la confiança dels nostres clients i col·laboradors.

Proximitat, vocació per la tecnologia, eficàcia i professionalitat són alguns dels valors que caracteritzen Madcoms.

_repte

El notori creixement del negoci de Madcoms en els darrers anys havia d’anar acompanyat amb un bon pla de comunicació de marca, que englobés els canals principals a través dels quals es dirigeix als clients potencials i partners.

Per això era necessària una reflexió estratègica del que és Madcoms com a marca i reflectir-ho en una proposta de posicionament i atributs.

L’objectiu final era tenir aquest marc estratègic baixat a un pla de comunicació i continguts vinculats sobretot a Linkedin com a canal principal.

_resultat

  • Proposta de posicionament
  • Valors de la marca
  • Matriu de temàtiques, valors i àmbits a comunicar.
  • Pla de continguts
  • Execució mensual de la comunicació a LinkedIn

“Ha estat un encert treballar amb matteria_. No hi ha estratègia sense acció, ni acció sense estratègia i aquesta afirmació, l’equip de matteria_ ho aplica a la perfecció.”

Gabriel Fernández, Director Comercial