Per què l’aprenentatge és cada vegada més crític per a l’èxit i desenvolupament de les empreses?

Imagen portada de la entrada al blog de

“L’única constant a la vida és el canvi”, deia el filòsof Heràclit. En el món actual aquesta frase cobra més sentit que mai. Vivim en un escenari de transformacions vertiginoses on el que avui és nou demà pot quedar obsolet. És com si el món s’hagués posat a ballar en una pista de ball impredictible, i nosaltres, com a protagonistes, haguéssim d’aprendre a seguir el ritme i adaptar-nos a noves melodies constantment.

Reptador, veritat? Perquè el millor és anar acostumant-se, ja que una de les poques certeses que sí que tenim, és que com més ràpid evolucionem, més ens tocarà bregar amb un context complex, incert, volàtil i ambigu. En aquest context, per a sobreviure i prosperar en l’entorn empresarial i professional, resulten crítics alguns atributs com la capacitat d’adaptar-se al canvi, l’aprenentatge constant, la innovació, la velocitat i la flexibilitat.

Les revolucions que han transformat el món i també els negocis

Al llarg de la història hem estat testimonis de diverses revolucions tecnològiques que han transformat el món de manera significativa.

Les revolucions industrials van marcar el començament de la mecanització i la producció en massa. Més endavant, la globalització va crear fluxos de persones i productes per tot el món com mai abans s’havia vist. L’era de la informació, marcada per Internet, ha permès la connectivitat i ha transformat la forma en què ens comuniquem, treballem, aprenem i ens entretenim.

En l’actualitat, tecnologies com l’inteligència artificial, la robòtica, l’Internet of Things o la realitat virtual estan marcant l’inici d’una nova gran revolució. Estem encara en un moment molt incipient, però en els pròxims anys veurem la transformació d’indústries senceres, millorant processos, experiències i creant nous models de negoci vinculats.

Una de les conseqüències d’aquesta velocitat cada vegada major a la qual es mou el món és la reducció de la mitjana de vida de les empreses. En 2017, un estudi realitzat per McKinsey va revelar que la mitjana de vida de les empreses que figuraven en Standard & Poor’s 500 en 1958 era de 61 anys. En 2017 era de menys de 18. McKinsey va estimar que, l’any 2027, el 75% de les empreses que en aquell moment cotitzaven en S&P 500 haurien desaparegut.

Així doncs, no totes les empreses aconsegueixen adaptar-se a aquests canvis. Moltes d’elles van ser empreses líders que no van saber respondre o entendre els canvis del mercat en moments clau, i que van perdre el seu lideratge o directament van desaparèixer.

L’empresa Kodak és un exemple d’això. Icònica en la indústria fotogràfica, malgrat ser pionera en la tecnologia digital i haver desenvolupat una de les primeres càmeres digitals, no va saber veure com aquesta tecnologia estava transformant les necessitats i comportaments del client, i es va aferrar al negoci de la fotografia impresa. Com a resultat, es va quedar ressagada en un mercat que estava canviant ràpidament cap al digital i cap a altres dispositius, fins al dia d’avui on ja no és un actor rellevant de la indústria.

Una revolució implica una nova força de treball

Un dels principals impactes de qualsevol revolució tecnològica es dona en la força de treball i en el talent necessari per a afrontar amb garanties d’èxit el nou escenari que ve per davant.

Per això, les empreses necessiten, a més de les capacitats i el talent adequat per a fer front als reptes, la flexibilitat per a transformar l’organització i els seus equips a les noves normes del joc. En la situació actual, on l’“únic constant serà el canvi”, el desafiament està, no tant a adquirir nou talent, sinó a capacitar i millorar el talent amb el qual ja compta l’empresa. Existeix una certesa que les necessitats aniran canviant permanentment amb el temps, per tant, l’important serà comptar amb equips adaptables al canvi, motivats i amb la voluntat d’aprendre de manera contínua.

Segons el” Future of Jobs Report 2023”, per a les empreses, les skills més importants després del pensament analític i creatiu són la resiliència, l’automotivació i l’aprenentatge continu.

Noves capacitats per a fer front al que ve

La realitat és que moltes de les funcions i rols que es requeriran en el futur encara no existeixen. Això planteja la necessitat de desenvolupar noves habilitats, coneixements i capacitats per a adaptar-se a l’actual entorn competitiu. Així, l’aprenentatge i la formació adquireixen un paper estratègic per a assegurar l’èxit i desenvolupament de qualsevol negoci.

Segons el” Future of Jobs Report 2023”, per a les empreses invertir en formació serà la principal estratègia envers la seva força de treball.

La formació dels equips es converteix (encara més) en un àmbit estratègic per a les empreses

En el context que hem anat descrivint fins ara el desenvolupament del talent intern adquireix cada vegada més rellevància perquè una empresa prosperi i sigui competitiva.

En conseqüència, avui dia és ja més important retenir talent que captar-ho. En aquest sentit, les empreses es preocupen cada vegada més i posen més esforços a fer que la gent es pugui desenvolupar i créixer dins de l’empresa. Per a això existeixen moltes estratègies, però les més rellevants són, sens dubte, la millora del talent intern i la promoció interna com també un reskilling i upskilling efectiu dels treballadors. Aquest fenomen està fent que, dins de les organitzacions, les àrees de RH adquireixin major protagonisme i passin d’un rol transaccional a un altre molt més estratègic.

Segons el” Future of Jobs Report 2023”, les principals pràctiques per a disposar del talent necessari seran les següents:

 

Aprenentatge adaptatiu i anàlisi de les capacitats

La bona notícia és que la tecnologia també ha evolucionat en aquest sentit, per la qual cosa avui, gràcies a tecnologies com la intel·ligència artificial, és possible conèixer les fortaleses i febleses de formació de cada empleat i oferir-li una ruta d’aprenentatge personalitzada a les seves necessitats. La incorporació de models d’anàlisis permet, d’una banda, identificar quines són les capacitats actuals i el gap d’aprenentatge de la persona, per a posteriorment oferir-li l’itinerari formatiu més adequat tenint en compte els seus objectius.

D’aquesta tendència, en el món de l’e-learning, se’n diu aprenentatge adaptatiu, i contempla la personalització de l’experiència formativa, adaptant els continguts i la velocitat dels mateixos al grau de coneixement i adopció de cada usuari. A més, s’estan utilitzant nous formats i canals de formació més atractius (com a vídeos de 2-5 minuts sobre un tema en concret), pensats en molts casos per a mòbil (així podem aprendre de camí al treball, en un descans…) i que promouen la diversió a través de la gamificació de l’experiència.

La necessitat d’un nou paradigma en la formació està generant noves i atractives proposades en el mercat de l’e-learning per a donar a les empreses aquesta personalització de l’experiència formativa i màxima capacitat d’adaptació.

Resumint… Quins són els missatges clau?

  • El món actual està experimentant una ràpida transformació, on l’adaptació i l’aprenentatge constant es tornen fonamentals per a sobreviure i prosperar en l’entorn empresarial.
  • Les revolucions industrials, la globalització, l’era de la informació i la revolució tecnològica actual (revolució 4.0) són fites històriques que han transformat significativament el món i els negocis.
  • La reducció de la vida útil de les empreses en un mercat competitiu i en constant canvi és una realitat, la qual cosa implica que les organitzacions han de ser capaces d’adaptar-se millor als nous desafiaments per a desenvolupar-se i ser rellevants.
  • L’adquisició de noves habilitats i coneixements serà clau per a donar resposta als reptes de negoci. No només es valorarà el coneixement sinó la predisposició i facilitat per aprendre i tenir una ment oberta als canvis. La formació en l’empresa tindrà, cada vegada més, un paper clau.
  • L’aposta per la formació en l’empresa és un dels pilars estratègics per al departament de recursos humans, que està adquirint més rellevància i assumint un rol més estratègic en l’organització.
  • La formació personalitzada i adaptativa, impulsada per l’aplicació de la intel·ligència artificial a l’e-learning, es presenta com una oportunitat per a satisfer encara millor les necessitats d’aprenentatge dels empleats i promoure el desenvolupament permanent d’habilitats i coneixements.

Sense por de ballar, l’important és mantenir-nos en moviment

En aquest fascinant món de transformacions, recordem que ballar requereix pràctica, passió i un sentit del ritme únic. Així com en la pista de ball, les empreses i les persones que les conformen, han de millorar els seus moviments, adaptar-se als canvis i seguir el ritme de cada nova melodia. No importa si a vegades ensopeguem o ens desafien nous ritmes, l’important és mantenir-nos en moviment, aprenent del canvi i imaginant quin serà el nostre següent pas.

En un entorn empresarial caracteritzat per la incertesa i la volatilitat, l’aprenentatge constant es converteix en el motor de l’èxit. Aquelles empreses que fomentin una cultura d’aprenentatge, promoguin l’adquisició de noves habilitats i fomentin la innovació interna estaran preparades per a prosperar en qualsevol escenari.

 

Aquest article s’ha escrit en col·laboració amb Actua Solutions y matteria_